Archiv autora: Nováček

Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie

 

š

 

Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek jsme pro Vás připravili malý návod, jak správně postupovat, tak abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu. 

 

 

Podklady potřebné pro tento postup:

Množství a forma dodaného vzorku:

Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) a to v takovém množství, aby se dalo navrtat či nafrézovat 2 – 3 gramy třísek. V případě malého množství vzorku je toto nutno zkonzultovat přímo v laboratoři. Příprava vzorku je destruktivní, tedy dojde k jeho zničení. Je možné také dodat již třísky / špony.

Dokumentace:

Specifikace materiálu / materiálový list /, materiálová norma nebo požadavek na konkrétní prvky, popřípadě požadavek na jazykovou mutaci protokolu

Informace, pokud si přejete porovnání se specifikací

Souvislosti, které napomohou, když řešíte nějaký problém, např. původ vzorku, jeho použití, povrchová úprava

Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie

Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky.

Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015.

AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázaly, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických a povrchových vod a pro vzorkování tuhých biopaliv. Rozsah zkoušek je uveden v příloze osvědčení o akreditaci č. 640/2018.