Archiv rubriky: Mechanické zkoušky

mechanická zkušebna, mechanické zkoušky, zkoušky kovů

Zkoušení betonářských ocelových výztuží

Článek RNDr. Alice Kotlánové “Zkoušení betonářských ocelových výztuží” se zabývá požadavky na zkoušení betonářských výztuží. Zkoušky jsou kvalifikovaně prováděny  v naší mechanické zkušebně. Zkušebna má velké množství spokojených zákazníků z oblasti stavitelství silnic, mostů a tunelů i dozorových organizací.

 

 

 

 

 Výsledky tahových zkoušek betonářských ocelových výztuží jsou  prezentovány také grafickým vyjádřením. Příklad grafického vyjádření tahové zkoušky betonářské ocelové výztuže je uveden na obrázku.

Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů

Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů jsou prováděny v Laboratořích a zkušebnách TÜV NORD Czech, s.r.o. Brno akreditovaných ČIA (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) v tomto rozsahu:

Mechanické zkoušky plastů

TÜV NORD Czech s.r.o., Mechanická zkušebna Brno provádí mechanické zkoušky plastů a svarů plastů, fólií, desek a dalších.