Provádí rozbory chemického složení různých materiálů, které spolu s mechanickými zkouškami a metalografickým hodnocením slouží ke komplexnímu posouzení materiálu.

Dále je možné provést chemické analýzy paliv, biopaliv (pelet a briket aj.), vod a dalších materiálů majících dopad na životní prostředí. Chemické zkoušky doplňují stanovení kvality prováděné v palivech, biopalivech, vodách a olejích.

Nejčastěji se analyzují:

 • nízkolegované oceli, vysokolegované oceli (nerezi), litiny, ferroslitiny
 • návary, svarové kovy
 • speciální slitiny niklu (také čistý nikl), chrómu a kobaltu
 • slitiny mědi – čistá měď, mosaz, bronz, ložiskové kovy
 • slitiny hliníku, zinku, hořčíku
 • pájky (tvrdé, měkké)
 • slitiny cínu, olova, antimonu 
 • stanovení čistoty grafitu
 • povrchové vrstvy kovových a anorganických materiálů
 • nánosy, popely, silikátové materiály, vápence
 • SiC
 • tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva (TAP)
 • pokovovací lázně
 • toxické prvky v kovových materiálech, popelu, biopalivech, biomase, TAP, vodách, uhlí, spalitelných odpadech, popelovinách a olejích 
 • příměsi drahých kovů a kovů vzácných zemin
 • zlato a stříbro ve slitinách mědi, niklu, zinku, hliníku, v pájkách a slitinách olova

Neakreditované zkoušky:

 • vody – prvkový rozbor
 • šestimocný chrom v protikorozních vrstvách
 • rozbory slitin bismutu, titanu, wolframu, molybdenu a dalších dle podle požadavků zákazníka (např. keramická pojiva, galiový teploměr)

Laboratoř analytické chemie dále nabízí:

 • na základě chemického složení ověření atestů a certifikátů (prohlášení o shodě/neshodě s materiálovou specifikací)
 • určení druhu materiálu
 • posouzení vhodnosti materiálu pro svařitelnost, žárové zinkování

Přístrojové vybavení:

 • optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (SPECTRO)
 • analyzátor uhlíku a síry (LECO)
 • mikrovlnné rozkladné zařízení (Milestone)

 

 zpět

 • Pozvánka na seminář Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů
  Dne 12.11.2019 (úterý) se bude v Brně konat seminář pro naše zákazníky Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů. Školitelé: Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková, Ing. Kateřina Hrubá […]
 • Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie
      Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek jsme pro Vás připravili malý návod, jak správně postupovat, tak abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu.      Podklady potřebné pro tento postup: Množství a forma dodaného vzorku: Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) a to v takovém množství, aby se dalo navrtat či nafrézovat 2 – 3 gramy třísek. V případě malého množství vzorku je toto […]
 • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
  Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]