Adresa:  

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny
Olomoucká 7/9 618 00 Brno
Česká republika
  

Mapa (vchod v areálu Amulle, a.s.)

e-mail: laboratore@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz

Vedoucí: Ing. Kateřina Hrubá
Tel.: +420 545110125, +420 545110123

Kontaktní osoby pro obory/Contacts: 

Mechanická zkušebna kovů
Mechanical Testing Laboratory of Metals
  
Ing. Lukáš Cének
cenek@tuev-nord.cz
  
 +420 545 110 131
 +420 545 210 272

 
 

 

Metalografická laboratoř
Laboratory of Metallography
  
Ing. Pavel Šohaj, PhD.
sohaj@tuev-nord.cz
 +420 545 110 128
 +420 545 210 272

 
 +420 545 110 126
 +420 545 110 132

 

Laboratoř analytické chemie
Laboratory of Analytical Chemistry
  
Mgr. Veronika Hrušková
hruskova@tuev-nord.cz

 +420 545 110 125
 +420 545 210 272
 
Laboratoř energetické chemie (analýza tuhých,
kapalných a alternativních paliv, biopaliv, olejů a vod) Laboratory for testing solid, liquid and alternative fuels, biofuels, oils and water
Ing. Dana Wojnarová
wojnarova@tuev-nord.cz
 +420  545 110 127
 +420 545 210 272