Adresa:  

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny
Olomoucká 7/9 656 66 Brno
Česká republika
  

Mapa (vchod v areálu Alstom s.r.o.)

e-mail: laboratore@tuev-nord.cz  

www.tuev-nord.cz  

Vedoucí: RNDr. Alice Kotlánová
Tel.: +420 545 110 120
  +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Fax: +420 545 211 709

 

Kontaktní osoby pro obory/Contacts: 

Mechanická zkušebna kovů
Mechanical Testing Laboratory of Metals
  
Ing. Lukáš Cének
cenek@tuev-nord.cz
  
 +420 545 110 131
 +420 545 210 272

 
 

 

Metalografická laboratoř
Laboratory of Metallography
  
RNDr. Ing. Jiří Kovalovský
kovalovsky@tuev-nord.cz
  Ing. Pavel Šohaj, PhD.
sohaj@tuev-nord.cz zástupce vedoucího Metalografické laboratoře
 +420 545 110 128
 +420 545 210 272

 
 +420 545 110 126
 +420 545 110 132

 

Mechanická zkušebna plastů
Mechanical Testing Laboratory of Plastics
  
Stanislav Kazda
kazda@tuev-nord.cz
  
 +420 545 110 131
 +420 545 210 272
 
Laboratoř analytické chemie
Laboratory of Analytical Chemistry
  
Mgr. Veronika Hrušková
hruskova@tuev-nord.cz
RNDr. Vladimír Bulka  
 +420 545 110 125
 +420 545 210 272
 
Laboratoř energetické chemie (analýza tuhých,
kapalných a alternativních paliv, biopaliv, olejů a vod) Laboratory for testing solid, liquid and alternative fuels, biofuels, oils and water
Ing. Dana Wojnarová
wojnarova@tuev-nord.cz
 +420  545 110 127
 +420 545 210 272