Adresa:  

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny Brno
Olomoucká 7/9 618 00 Brno
Česká republika  

Mapa (vchod v areálu Amulle, a.s.)

e-mail: laboratore@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz

 

 

Vedoucí Vedoucí Laboratoří a zkušeben Brno
Ing. Kateřina Hrubá
hruba@tuev-nord.cz
+420 545 110 125
+420 545 110 123

+420 602 318 970
Mechanická zkušebna
Ing. Lukáš Cének
cenek@tuev-nord.cz
+420 545 110 131

Metalografická laboratoř
Ing. Pavel Šohaj, PhD.
sohaj@tuev-nord.cz
+420 545 110 132 

+420 602 612 057
Laboratoř analytické chemie
Mgr. Veronika Hrušková
hruskova@tuev-nord.cz
+420 545 110 125

Laboratoř energetické chemie (analýza tuhých,
kapalných a alternativních paliv, biopaliv, olejů a vod) 
Ing. Dana Wojnarová
wojnarova@tuev-nord.cz
+420 545 110 127

 

  • Pozvánka na seminář Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů
    Dne 12.11.2019 (úterý) se bude v Brně konat seminář pro naše zákazníky Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů. Školitelé: Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková, Ing. Kateřina Hrubá […]
  • Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie
        Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek jsme pro Vás připravili malý návod, jak správně postupovat, tak abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu.      Podklady potřebné pro tento postup: Množství a forma dodaného vzorku: Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) a to v takovém množství, aby se dalo navrtat či nafrézovat 2 – 3 gramy třísek. V případě malého množství vzorku je toto […]
  • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
    Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]