Adresa:  

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny
Olomoucká 7/9 618 00 Brno
Česká republika
  

Mapa (vchod v areálu Amulle, a.s.)

e-mail: laboratore@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz

 

Vedoucí: Ing. Kateřina Hrubá
Tel.: +420 545110125, +420 545110123

hruba@tuev-nord.cz

Kontaktní osoby pro obory/Contacts: 

Mechanická zkušebna kovů
Mechanical Testing Laboratory of Metals
  
Ing. Lukáš Cének
cenek@tuev-nord.cz
  
 +420 545 110 131
 +420 545 210 272

 
 

 

Metalografická laboratoř
Laboratory of Metallography
  
Ing. Pavel Šohaj, PhD.
sohaj@tuev-nord.cz
 +420 545 110 128
 +420 545 210 272

 
 +420 545 110 126
 +420 545 110 132

 

Laboratoř analytické chemie
Laboratory of Analytical Chemistry
  
Mgr. Veronika Hrušková
hruskova@tuev-nord.cz

 +420 545 110 125
 +420 545 210 272
 
Laboratoř energetické chemie (analýza tuhých,
kapalných a alternativních paliv, biopaliv, olejů a vod) Laboratory for testing solid, liquid and alternative fuels, biofuels, oils and water
Ing. Dana Wojnarová
wojnarova@tuev-nord.cz
 +420  545 110 127
 +420 545 210 272

 

  • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
    Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázaly, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických a povrchových vod a pro vzorkování tuhých biopaliv. Rozsah zkoušek je uveden v příloze osvědčení o akreditaci č. 640/2018. […]
  • mikrostrukturaZákladní informace potřebné pro metalografické zkoušky
    V praxi se neustále setkáváme se situací, kdy zákazník nedodá všechny potřebné informace pro hladký průběh zakázky zahrnující metalografické zkoušky. V lepším případě tato situace vede ke zbytečnému prodlužování doby potřebné k získání výsledků, v horším případě může dojít až k získání nesprávných či zavádějících výsledků, či k jejich chybné interpretaci se všemi negativními důsledky. Asi nejdůležitější informací je aspoň minimální kvalitativní znalost chemického složení materiálu resp. jeho […]