LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

   Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

 

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny, Brno jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako zkušební laboratoř č. 1060. Tato akreditace má mezinárodní uznání a umožňuje laboratoři používat mezinárodní značku ILAC-MRA.  

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny, Brno jsou akreditovány pro zkušební činnost v oblastech:

  • Chemických rozborů materiálů
  • Metalografie (F1)
  • Mechanického zkoušení kovů (F1) a nekovových materiálů
  • Rozborů paliv, maziv a vod (F1) 

Provádějí také přípravu zkušebních tělísek. Tato příprava není akreditována.

Zkoušky jsou prováděny podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ÖNORM, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN, aj. Laboratoře označené F1 mohou v rámci přiznané flexibility typu 1 zařadit do zkoušení aktuální normalizované metody (technické ekvivalenty), za předpokladu, že zůstane zachován princip měření.

Laboratoře a zkušebny používají ke zkouškám měřidla a zkušební zařízení, která jsou pravidelně kalibrována a vždy k nim lze doložit platné kalibrační listy.

Jednotlivé laboratoře a zkušebny se s vyhovujícími výsledky zúčastňují mezilaboratorních zkoušek ve všech oblastech, které zajišťují. Certifikáty o účasti jsou uvedeny na stránkách www.tuev-nord.cz.

Pracovníci provádějící zkoušky mají odpovídající vzdělání a praxi a pravidelně se zúčastňují odborných kurzů a školení, a tak je zajišťováno průběžné zvyšování jejich kvalifikace.

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny, Brno se prostřednictvím své účasti v Technických normalizačních komisích (TNK) účastní normotvorných procesů probíhajících v Evropské unii. Jako Technické normalizační centrum (TNC) pro normalizaci v oblasti zkoušení biomasy, chemie a udržitelnosti biomasy aktivně vstupují do evropských normalizačních procesů a ovlivňují konečné znění evropských (EN) i mezinárodních (ISO) norem.