LABORATOŘE A ZKUŠEBNY BRNO

   Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

 

 

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny Brno jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako zkušební laboratoř č. 1060. Tato akreditace má mezinárodní uznání a umožňuje laboratoři používat mezinárodní značku ILAC-MRA.  

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny Brno jsou akreditovány pro zkušební činnost v oblastech:

 • Chemických rozborů materiálů
 • Metalografie
 • Mechanického zkoušení kovů
 • Rozborů paliv, maziv a vod

Provádějí také přípravu zkušebních tělísek. Tato příprava není akreditována.

Zkoušky jsou prováděny podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ÖNORM, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN, aj. Laboratoře a zkušebny Brno mohou v rámci aktualizace rozsahu akreditace zařadit do zkoušení aktuální normalizované metody (technické ekvivalenty), za předpokladu, že zůstane zachován princip měření.

Laboratoře a zkušebny Brno používají ke zkouškám měřidla a zkušební zařízení, která jsou pravidelně kalibrována a vždy k nim lze doložit platné kalibrační listy.

Laboratoře a zkušebny Brno se zúčastňují mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ve všech oblastech, které zajišťují.

Pracovníci provádějící zkoušky mají odpovídající vzdělání a praxi a pravidelně se zúčastňují odborných kurzů a školení, a tak je zajišťováno průběžné zvyšování jejich kvalifikace.

 __________________________________________________________________

 

 

 • Pozvánka na seminář Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů
  Dne 12.11.2019 (úterý) se bude v Brně konat seminář pro naše zákazníky Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů. Školitelé: Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková, Ing. Kateřina Hrubá […]
 • Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie
      Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek jsme pro Vás připravili malý návod, jak správně postupovat, tak abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu.      Podklady potřebné pro tento postup: Množství a forma dodaného vzorku: Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) a to v takovém množství, aby se dalo navrtat či nafrézovat 2 – 3 gramy třísek. V případě malého množství vzorku je toto […]
 • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
  Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]