LABORATOŘE A ZKUŠEBNY BRNO

   Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

 

 

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny Brno jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako zkušební laboratoř č. 1060. Tato akreditace má mezinárodní uznání a umožňuje laboratoři používat mezinárodní značku ILAC-MRA.  

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny Brno jsou akreditovány pro zkušební činnost v oblastech:

 • Chemických rozborů materiálů
 • Metalografie
 • Mechanického zkoušení kovů
 • Rozborů paliv, maziv a vod

Provádějí také přípravu zkušebních tělísek. Tato příprava není akreditována.

Zkoušky jsou prováděny podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ÖNORM, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN, aj. Laboratoře a zkušebny Brno mohou v rámci aktualizace rozsahu akreditace zařadit do zkoušení aktuální normalizované metody (technické ekvivalenty), za předpokladu, že zůstane zachován princip měření.

Laboratoře a zkušebny Brno používají ke zkouškám měřidla a zkušební zařízení, která jsou pravidelně kalibrována a vždy k nim lze doložit platné kalibrační listy.

Laboratoře a zkušebny Brno se zúčastňují mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ve všech oblastech, které zajišťují.

Pracovníci provádějící zkoušky mají odpovídající vzdělání a praxi a pravidelně se zúčastňují odborných kurzů a školení, a tak je zajišťováno průběžné zvyšování jejich kvalifikace.

 __________________________________________________________________

 

 

 • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
  Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázaly, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických a povrchových vod a pro vzorkování tuhých biopaliv. Rozsah zkoušek je uveden v příloze osvědčení o akreditaci č. 640/2018. […]
 • mikrostrukturaZákladní informace potřebné pro metalografické zkoušky
  V praxi se neustále setkáváme se situací, kdy zákazník nedodá všechny potřebné informace pro hladký průběh zakázky zahrnující metalografické zkoušky. V lepším případě tato situace vede ke zbytečnému prodlužování doby potřebné k získání výsledků, v horším případě může dojít až k získání nesprávných či zavádějících výsledků, či k jejich chybné interpretaci se všemi negativními důsledky. Asi nejdůležitější informací je aspoň minimální kvalitativní znalost chemického složení materiálu resp. jeho […]