Provádí mechanické zkoušky ke zjištění mechanických vlastností ocelí, litin, slitin a svarů. Zkoušky provádíme za pokojových, zvýšených i snížených teplot. Dále je možné provést jednoduché tepelné zpracování v muflových pecích.

*Laboratoře mají i vlastní přípravnu vzorků, kde si vzorky sami připravujeme (rozřezová pila, frézka, brusky, soustruh…).

Zkoušky tahem ocelí, litin, svarů, slitin  (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 6892-2, ČSN EN ISO 5178, ČSN EN ISO 15614-1, čl. 7.4.1; ČSN EN ISO 4136, ASME CODE Section II, SA 370, ASME CODE Section IX QW 150, ASTM E8/E8M, GOST 1497, GOST 10006) při:

 • pokojové teplotě
 • zvýšené teplotě do 1100 ºC
 • snížené teplotě do -60 ºC

Zkouška meze tečení materiálů za vysokých teplot (creepové zkoušky) dle normy ČSN EN ISO 204

Zkouška rázem v ohybu ocelí, litin, svarů, slitin (ČSN EN ISO 148-1, ČSN EN ISO 15614-1, čl. 7.4.4; ČSN EN ISO 9016, GOST 9454) při:

 • pokojové teplotě
 • snížené teplotě, do -80ºC a při -101ºC a  -196ºC
 • zvýšené teplotě

Zkoušky ohybem (lámavosti) ocelí, litin, slitin, svarů (ČSN ISO 7438, ČSN EN ISO 15614-1, čl. 7.4.2; ČSN EN ISO 5173, ASTM E 190, ASTM E 290, ASME CODE Section IX QW-160, ASME CODE Section II SA-370, GOST 14019)

Zkouška tvrdosti materiálů (ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 15614-1, čl. 7.4.5; ČSN EN ISO 9015-1, ČSN EN 23878, ASME CODE Section II SA 370, ASTM E 10, ASTM E 18, ASTM E 92, GOST 9012, GOST 9013, GOST 2999)

 • Brinella
 • Rockwella
 • Vickerse

-U betonářských ocelí provádíme zkoušku tahem a ohybem, popřípadě i zkoušku střihem u svarových spojů (nosných i nenosných) dle požadavků norem řady ČSN EN ISO 17660 (norma není předmětem akreditace)

Zkouška pěchováním ocelí, litin a slitin (ČSN 42 0426)

Zkouška pevnosti ve střihu ocelí, litin a slitin (ČSN 42 0342).

Zkouška pevnosti v ohybu litin s lupínkovým grafitem (ČSN 42 0361) (norma není předmětem akreditace)

Technologické zkoušky trubek z oceli a litiny (ČSN EN ISO 8492, ČSN EN ISO 8493, ČSN EN ISO 8495, ČSN EN ISO 8496, ASME CODE Section II, SA-450, SA-450-M, SA-370)

 • Zkouška trubek rozšiřováním
 • Zkouška trubek smáčknutím
 • Zkouška trubek ohybem
 • Zkouška trubek rozšiřováním prstence
 • Zkouška trubek tahem prstence

Zkoušení může být provedeno pro širokou škálu rozměrů a tvarů materiálů. Od tenkých drátů v setinách milimetrů, přes trubky, výkovky až po plechy velké tloušťky.

* Neakreditovaná činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zkoušky potřebné pro hodnocení materiálu jsou prováděny v Metalografické laboratoři a Laboratoři analytické chemie

 

⇐zpět

 

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na
 • Pozvánka na seminář Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů
  Dne 12.11.2019 (úterý) se bude v Brně konat seminář pro naše zákazníky Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů. Školitelé: Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková, Ing. Kateřina Hrubá […]
 • Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie
      Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek jsme pro Vás připravili malý návod, jak správně postupovat, tak abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu.      Podklady potřebné pro tento postup: Množství a forma dodaného vzorku: Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) a to v takovém množství, aby se dalo navrtat či nafrézovat 2 – 3 gramy třísek. V případě malého množství vzorku je toto […]
 • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
  Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]