Zkoušky se provádějí dle požadavků zákazníka. Nejčastěji se zkouší dle norem ČSN EN ISO 898-1, 898-2, popřípadě u nerezových spojovacích součástí dle ČSN EN ISO 3506-1 a 3506-2.

Zkouška tahem – možné provést u matic s metrickým závitem a hrubou roztečí do rozměru M33. U šroubů s metrickým závitem do velikosti M30, hrubou roztečí závitu a dostatečnou délkou je možné provést zkoušku z celého vzorku. Z větších šroubů je pak možné provést tahovou zkoušku redukovaného vzorku.

Zkouška tvrdosti – u spojovacích součástí jde nejčastěji o tvrdost dle Vickerse, zkoušet lze veškerý spojovací materiál bez ohledu na jeho rozměry a tvar.

U zkušebních vzorků spojovacích materiálů se provádí i rozbor chemického složení.

V případě reklamací nebo jiných pochybností se může dále provést metalografický výbrus ke zjištění mikrostruktury vzorků.

 zpět

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na
  • Pozvánka na seminář Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů
    Dne 12.11.2019 (úterý) se bude v Brně konat seminář pro naše zákazníky Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů. Školitelé: Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková, Ing. Kateřina Hrubá […]
  • Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie
        Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek jsme pro Vás připravili malý návod, jak správně postupovat, tak abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu.      Podklady potřebné pro tento postup: Množství a forma dodaného vzorku: Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) a to v takovém množství, aby se dalo navrtat či nafrézovat 2 – 3 gramy třísek. V případě malého množství vzorku je toto […]
  • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
    Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]