Zkoušky se provádějí dle požadavků zákazníka. Nejčastěji se zkouší dle norem ČSN EN ISO 898-1, 898-2, popřípadě u nerezových spojovacích součástí dle ČSN EN ISO 3506-1 a 3506-2.

Zkouška tahem – možné provést u matic s metrickým závitem a hrubou roztečí do rozměru M33. U šroubů s metrickým závitem do velikosti M30, hrubou roztečí závitu a dostatečnou délkou je možné provést zkoušku z celého vzorku. Z větších šroubů je pak možné provést tahovou zkoušku redukovaného vzorku.

Zkouška tvrdosti – u spojovacích součástí jde nejčastěji o tvrdost dle Vickerse, zkoušet lze veškerý spojovací materiál bez ohledu na jeho rozměry a tvar.

U zkušebních vzorků spojovacích materiálů se provádí i rozbor chemického složení.

V případě reklamací nebo jiných pochybností se může dále provést metalografický výbrus ke zjištění mikrostruktury vzorků.

 zpět

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na
  • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
    Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázaly, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických a povrchových vod a pro vzorkování tuhých biopaliv. Rozsah zkoušek je uveden v příloze osvědčení o akreditaci č. 640/2018. […]
  • mikrostrukturaZákladní informace potřebné pro metalografické zkoušky
    V praxi se neustále setkáváme se situací, kdy zákazník nedodá všechny potřebné informace pro hladký průběh zakázky zahrnující metalografické zkoušky. V lepším případě tato situace vede ke zbytečnému prodlužování doby potřebné k získání výsledků, v horším případě může dojít až k získání nesprávných či zavádějících výsledků, či k jejich chybné interpretaci se všemi negativními důsledky. Asi nejdůležitější informací je aspoň minimální kvalitativní znalost chemického složení materiálu resp. jeho […]