TÜV NORD Czech s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno

MECHANICKÉ ZKOUŠKY PLASTŮ

 

TÜV NORD Czech s.r.o., Mechanická zkušebna Brno provádí akreditované mechanické zkoušky plastů a svarů plastů, fólií, desek a dalších.

Zkušebna Brno si připravuje vzorky pro zkoušky v přípravně vzorků. Mechanická zkušebna Brno provádí také mechanické a chemické zkoušky kovů  a upínacích pásů a metalografii kovových vzorků.

Mechanická zkušebna Brno provádí následující zkoušky plastů:

  • Zkouška tahem (Tensile test) plastů i svarů plastů
    • Stanovení pevnosti v tahu a deformačních vlastností
    • Stanovení krátkodobého svařovacího faktoru v tahu
  • Zkouška pevnosti v ohybu (Flexural strenght test) plastů i svarů plastů
  • Makroskopická zkouška svarů (Macroscopy test)