TÜV NORD Czech s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno

MECHANICKÉ ZKOUŠKY TEXTILNÍCH UPÍNACÍCH PÁSŮ

TÜV NORD Czech s.r.o., Mechanická zkušebna Brno provádí akreditované mechanické zkoušky textilních upínacích pásů.

Mechanická zkušebna Brno si připravuje vzorky pro zkoušky v přípravně vzorků. Provádí také mechanické a chemické zkouškykovů, plastů a metalografické zkoušky kovových vzorků.

Mechanická zkušebna Brno provádí následující zkoušky textilních pásů:

  • Zkouška tahem (Tensile test) textilních pásů