Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů jsou prováděny v Laboratořích a zkušebnách TÜV NORD Czech, s.r.o. Brno akreditovaných ČIA (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) v tomto rozsahu:

  • Zkoušky tečení za vyšších teplot kovových a žárupevných slitin (creepové zkoušky)
  • Zkouška tahem za normálních, vysokých i nízkých teplot ocelí, litin, slitin a svarů
  • Zkouška pevnosti ve střihu ocelí, litin a slitin
  • Zkouška pěchováním ocelí, litin a slitin
  • Zkouška tvrdosti dle Brinella, Rockwella, Vickerse ocelí, litin, svarů, slitin
  • Zkouška rázem v ohybu ocelí, litin, svarů, slitin
  • Zkouška lámavosti ocelí, litin, svarů
  • Technologické zkoušky trubek z ocelí a litin

Komentáře nejsou povoleny.