Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů jsou prováděny v Laboratořích a zkušebnách TÜV NORD Czech, s.r.o. Brno akreditovaných ČIA (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) v tomto rozsahu:

 • Zkoušky tečení za vyšších teplot kovových a žárupevných slitin (creepové zkoušky)
 • Zkouška tahem za normálních, vysokých i nízkých teplot ocelí, litin, slitin a svarů
 • Zkouška pevnosti ve střihu ocelí, litin a slitin
 • Zkouška pěchováním ocelí, litin a slitin
 • Zkouška tvrdosti dle Brinella, Rockwella, Vickerse ocelí, litin, svarů, slitin
 • Zkouška rázem v ohybu ocelí, litin, svarů, slitin
 • Zkouška lámavosti ocelí, litin, svarů
 • Technologické zkoušky trubek z ocelí a litin

Související příspěvky

Komentáře nejsou povoleny.

 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázaly, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických a povrchových vod a pro vzorkování tuhých biopaliv. Rozsah zkoušek je uveden v příloze osvědčení o akreditaci č. 640/2018. […]
 • mikrostrukturaZákladní informace potřebné pro metalografické zkoušky
  V praxi se neustále setkáváme se situací, kdy zákazník nedodá všechny potřebné informace pro hladký průběh zakázky zahrnující metalografické zkoušky. V lepším případě tato situace vede ke zbytečnému prodlužování doby potřebné k získání výsledků, v horším případě může dojít až k získání nesprávných či zavádějících výsledků, či k jejich chybné interpretaci se všemi negativními důsledky. Asi nejdůležitější informací je aspoň minimální kvalitativní znalost chemického složení materiálu resp. jeho […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační proces provádí v ČR i na mezinárodním poli jako jediná společnost v ČR TÜV NORD Czech. Certifikační systém ENplus pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky pelet určených pro vytápění a […]