Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů jsou prováděny v Laboratořích a zkušebnách TÜV NORD Czech, s.r.o. Brno akreditovaných ČIA (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) v tomto rozsahu:

 • Zkoušky tečení za vyšších teplot kovových a žárupevných slitin (creepové zkoušky)
 • Zkouška tahem za normálních, vysokých i nízkých teplot ocelí, litin, slitin a svarů
 • Zkouška pevnosti ve střihu ocelí, litin a slitin
 • Zkouška pěchováním ocelí, litin a slitin
 • Zkouška tvrdosti dle Brinella, Rockwella, Vickerse ocelí, litin, svarů, slitin
 • Zkouška rázem v ohybu ocelí, litin, svarů, slitin
 • Zkouška lámavosti ocelí, litin, svarů
 • Technologické zkoušky trubek z ocelí a litin

RelatedPost

Komentáře nejsou povoleny.

 • Pozvánka na seminář Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů
  Dne 12.11.2019 (úterý) se bude v Brně konat seminář pro naše zákazníky Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů. Školitelé: Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková, Ing. Kateřina Hrubá […]
 • Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie
      Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek jsme pro Vás připravili malý návod, jak správně postupovat, tak abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu.      Podklady potřebné pro tento postup: Množství a forma dodaného vzorku: Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) a to v takovém množství, aby se dalo navrtat či nafrézovat 2 – 3 gramy třísek. V případě malého množství vzorku je toto […]
 • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
  Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]