TÜV NORD Czech s.r.o., Mechanická zkušebna Brno provádí mechanické zkoušky plastů a svarů plastů, fólií, desek a dalších.

  • Zkouška tahem (Tensile test) plastů i svarů plastů – neakreditovaná zkouška
    • Stanovení pevnosti v tahu a deformačních vlastností
    • Stanovení krátkodobého svařovacího faktoru v tahu
  • Zkouška pevnosti v ohybu (Flexural strenght test) plastů i svarů plastů – neakreditovaná zkouška
  • Makroskopická zkouška svarů (Macroscopy test) – neakreditovaná zkouška

Komentáře nejsou povoleny.