Metalografie dává informace o struktuře materiálu, slouží pro kontrolu výrobních operací, např. pro kontrolu materiálu po svařování, po tepelném zpracování, tváření apod. Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech, s.r.o. poskytují následující akreditované zkoušky:

  • Stanovení mikrostruktury litin
  • Metalografické struktury tvářených hutních výrobků
  • Stanovení mikrostruktury slitin Al
  • Stanovení velikosti zrna v oceli
  • Stanovení mikročistoty oceli
  • Měření povrchových vrstev kovových a anorganických materiálů, včetně měření mikrotvrdosti
  • Metalografické zkoušky svarových spojů
  • Zkouška korozní odolnosti oceli
  • Diagnostika provozovaných energetických zařízení
  • Stanovení porezity – neakreditovaná zkouška

Komentáře nejsou povoleny.