METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno

Metalografické hodnocení je součástí komplexního hodnocení materiálů zahrnujícího i mechanické zkoušky a chemický rozbor složení materiálu (vzorky mohou být připravovány v naší přípravně vzorků).

Metolografie provádí hodnocení v těchto oblastech:

 • MAKROSTRUKTURA kovových materiálů (měděné slitiny, hliníkové slitiny, oceli aj.), např. hodnocení svarových spojů (provaření svaru a jeho provedení, přítomnost dutin, studené spoje) (ČSN 42 0467, GOST 10243)
 •  MIKROSTRUKTURA kovových materiálů (ČSN 42 0461, ČSN EN ISO 945-1, GOST 3443, ASTM A 247, ASTM E 562, ČSN 42 0469, GOST 5640, GOST 8233, ČSN 42 0491)
  • svarových spojů a jejich vad (ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 6520-2, ČSN EN ISO 15614-1, ČSN EN ISO 15614-2, ČSN EN ISO 15614-5, ČSN EN ISO 15614-6,  ČSN EN ISO 15614-7, ČSN EN ISO 15614-8,  ČSN EN ISO 15614-12, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 10042, ASME CODE Section IX QW 183, QW 184, QW 543, GOST 8233, ČSN EN ISO 17639, ČSN EN 12797) 
  • materiálů po tepelném zpracování
  • materiálů po tváření
  • hliníku aj.
 • stanovení obsahu delta feritu ve svarech dle GOST pro jadernou energetiku
 • hodnocení povrchových vrstev kovových a anorganických materiálů (ČSN EN ISO 3887, ČSN EN ISO 2064, ČSN EN ISO 1463, ČSN EN ISO 2639, ČSN 42 0448)
 • hodnocení stavu oduhličení materiálu
 • hodnocení korozního a erozního napadení provozovaných konstrukčních materiálů
 • zkoušky korozní odolnosti oceli (mezikrystalová koroze) (ČSN 03 8137, ČSN EN ISO 3651-2, DIN 50914, ASTM G 28, ASTM G 48, GOST 6032)
 • hodnocení velikosti zrna v oceli (ČSN 42 0462, ASTM E 112, ČSN EN ISO 643, GOST 5639, GOST 8233)
 • hodnocení mikročistoty oceli (ČSN ISO 4967, DIN 50 602, GOST 1778)
 • provádí diagnostiku provozovaných energetických zařízení
 • makroskopická zkouška svarových spojů plastů (ČSN EN 12814-5)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *